شگفتی های توس

فعالیت شرکت توسعه سازان دانش فناوران شگفتی های توس

شگفتی های توس

شرکت توسعه سازان دانش فناوران شگفتی های توس با تولید محتوا، تـــدوین دانش فنــی و ارائه شگفتی های آفرینش در قالب بسته های تــجاری بر اساس یافتــه های کاربردی علوم زیستی، مهندسـی و هنــر به منظور توسعه صنعت گردشگری، صنایع دستــی، سوغاتــی ایران و کار آفرینــی در زمینه های زیست شناســی کاربـردی در مجموعــه کاملا علمی شروع به فعالیت کردیم.

توسـعه كارآفرينی و بهره‌گيـری از نيروي فعال و متــخصص و علاقمند و اشتــغال‌زايی براي دانشجویان و ایجاد فرصت‌های شغلی براي آنها، تولیــد محصولات و سوغــات ارزان قیمت با ماندگاری بالا از بافت های سخت جانوری وفرآوری این ها به منظور نمادهای گردشــگری ایران، ايجاد مراكزی برای بازديد دانش‌آموزان ودانشجويان(توريستی-آموزشی)

ايجاد واحدهای تحقيق و توسعه براي محققين جوان و ايـجاد پل‌های ارتباط بين جامعه علمـی و دانشگاهی با مردم و بخش خصوصــی، ايـجاد مراكزی برای فعاليـت‌های تجاری و ايجـاد انگيزه براي خريد كالاهای اختصاصی صنایع دستی و حمایت از تولیــدات ملـی، ارتقاء سطح دانش عمومـی مبنـی بر آموزش ديداری و القاء ايجاد تفكر در مورد شگفتي های دنيای آفرينش و تفـــكر در مورد توانمــندی های انســان، جانوران، گياهان، آســمان و زميــن

پـروژه‌های اخیـر

نمــــونه کارهای انـــجام شــــده در زمیـنـه فعالیــت شــرکت.